Gdzie i jak kupić obligacje skarbowe państwa?

18 listopada, 2022
5/5
Jak kupić obligacje skarbowe państwa

Jak kupić obligacje skarbowe państwa? Tego dowiesz się w tym artykule.

Krach na giełdzie to coś, czego obawiają się wszyscy inwestorzy. Dlatego poszukują bezpiecznych inwestycji kapitałowych do lokowania oszczędności oraz posiadają w swoim portfelu różnego rodzaju instrumenty finansowe.

Do najbezpieczniejszych papierów wartościowych należą obligacje skarbowe (czyli papiery dłużne Skarbu Państwa), w przypadku których satysfakcjonujące zyski są niemal gwarantowane.

Spis treści

Obligacje skarbowe- wysokodochodowe i wolne od ryzyka

Oprócz największego na rynku bezpieczeństwa wspartego wszelkimi aktywami państwowymi, obligacje skarbowe oferują atrakcyjne zwroty i wysokie zyski.

W przeciwieństwie do innych form inwestowania w obligacje, nabywcy obligacji mogą dostosować sposób otrzymywania odsetek – bieżących lub długoterminowych – do swoich potrzeb. W przypadku tego typu obligacji (dwuletnich i dziesięcioletnich) zyski co roku dopisywane są do kapitału, przyspieszając wzrost oszczędności inwestorów. Zyski są wypłacane po odkupieniu.

Właściciele obligacji trzyletnich zyskują co pół roku, a posiadacze obligacji czteroletnich co roku – powiedziała Anna Suszyńska, wicedyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

W dłuższej perspektywie rentowność takich obligacji jest konkurencyjna w stosunku do wzrostów i spadków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego wielu inwestorów kupuje obligacje skarbowe, które są bezpieczne i przynoszą zyski. 

Gdzie kupić obligacje skarbowe Państwa?

Obligacje są sprzedawane na przetargach przez dużych inwestorów (w tym przypadku są to obligacje hurtowe), a nabywane  zazwyczaj przez banki.

Inwestorzy indywidualni nabywają takie obligacje za pośrednictwem biura maklerskiego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje skarbowe są również sprzedawane przez agentów emisji (Bank PKO BP). 

Obligacje można nabyć przez Internet, telefon lub osobiście w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz w punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO BP. Potrzebujesz umowy z Biurem Maklerskim PKO BP oraz bezpłatnie zarejestrować konta w PKO BP. Jest to rodzaj rejestru, w którym przechowywane są obligacje.

Interesują Cię nie tylko obligacje krajowe, ale również obligacje korporacyjne? Najwygodniej kupisz je od brokerów online.

Jak kupić obligacje skarbowe państwa bezpośrednio?

Obligacje skarbowe  kupisz na kilka sposobów. Dostępne są w sieci PKO Banku Polskiego.

Obligacje są sprzedawane w ponad tysiącu oddziałów PKO Banku Polskiego, a także w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Pełna lista punktów sprzedaży obligacji znajduje się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.

Punkt prowadzi również pełną obsługę obligacji. Oznacza to, że oprócz inwestowania w obligacje, inwestorzy zamieniają obligacje na nowo emitowane papiery wartościowe lub płacą odsetki w dowolnym oddziale. Nie ma znaczenia, gdzie odbywa się transakcja zakupu.

W obligacje można inwestować na stronie internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z Krajowego Konta Ewidencji Obligacji przez Telefon lub Internet”.

Posiadacze rachunków Inteligo PKO Banku Polskiego mają również możliwość inwestowania w obligacje. Dwuletnia obligacja DOS, trzyletnia TOZ, czteroletnia COI i dziesięcioletnia EDO mają tę samą cenę – jeden papier kosztuje 100 zł.

Zanim transakcja zostanie sfinalizowana w punkcie sprzedaży obligacji, wymagany jest krótki proces rejestracji. Aby to zrobić, potrzebujesz dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Możesz zapłacić kwotę obligacji inwestycyjnej gotówką lub przelewem bankowym. 

Jak kupować obligacje skarbowe państwa w obrocie elektronicznym?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, ale nie w postaci bonów. Możesz inwestować w obligacje w jednym z ponad tysiąca punktów sprzedaży obligacji prowadzonych w imieniu Skarbu Państwa przez PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Nie jest to jednak jedyny rodzaj obligacji. Akcje wyemitowane przez polskich przedsiębiorców możesz kupić za pośrednictwem różnych platform.

Rodzaje obligacji Skarbu Państwa

Istnieją różne warianty tego rodzaju zabezpieczenia. Oto 5 z nich: 

Obligacje dwuletnie DOS

Obligacje skarbowe należą do najbezpieczniejszych obligacji ze względu na gwarancję skarbową oraz atrakcyjną lokatę oprocentowanego kapitału.

Spośród dostępnych do nabycia obligacji inwestorzy najczęściej wybierają papiery dwuletnie.

Prawie tysiąc oddziałów PKO Banku Polskiego i POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego sprzedawało dwuletnie obligacje po 100 zł, a także przez Internet i telefon. Ich oprocentowanie jest stałe przez cały okres oszczędzania.

Po pierwszym roku następuje kapitalizacja – do kapitału dolicza się odsetki, a w drugim roku od tej sumy odejmuje się je.

Przykład: Dla obligacji dwuletniej z oprocentowaniem 5,00%. – Po 24 miesiącach wartość zainwestowanego kapitału wzrośnie o 10,25 zł na obligację, co oznacza oprocentowanie 10,25%. 

Kolejną korzyścią jest możliwość przedłużenia inwestycji na korzystnych warunkach. Po dwóch latach inwestor może wymienić obligację na dowolny rodzaj nowo emitowanej obligacji.

Wystarczy złożyć odpowiednie dyspozycje agentowi wydającemu. W ten sposób kupi nowe papiery wartościowe z niewielką zniżką.

Ponadto (w razie potrzeby) inwestorzy – w terminie wskazanym w liście ofertowym – mogą wycofać środki zainwestowane w obligacje skarbowe.

Obligacje trzyletnie TOZ

Podobnie jak inne obligacje, te 3-letnie  są sprzedawane w ponad tysiącu oddziałów PKO Banku Polskiego, POK Domu Maklerskim oraz przez Internet i telefon. Jak w przypadku innych rodzajów obligacji, sprzedaż obligacji pierwotnej trwa 1 miesiąc.

Inwestorzy zazwyczaj myślą o obligacjach trzyletnich jako o obligacjach oszczędnościowych.

W przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia z inwestycji można skorzystać z wezwania emitenta do wcześniejszego wykupu na warunkach określonych w liście emisyjnym.

Właściciel trzyletniej obligacji otrzymuje należne odsetki co pół roku. Oprocentowanie jest zmienne i ustalane co pół roku według stawki WIBOR6M.

Podobnie jak w przypadku zakupu innych rodzajów obligacji skarbowych, właściciel trzyletniego weksla może przed dniem wykupu złożyć zlecenie zamiany go na dowolny typ nowo emitowanej obligacji. Następnie kupuje je z dyskontem, uzyskując dodatkowe zyski z zakupu obligacji.

Wartość nominalna trzyletniej obligacji jest równa cenie sprzedaży, która wynosi 100 zł.

Obligacje trzyletnie, podobnie jak inne bony skarbowe, są całkowicie bezpiecznym sposobem lokowania oszczędności. Spłatę kapitału i odsetek w terminie zapadalności gwarantuje Skarb Państwa.

Obligacje trzyletnie TZ

W kontekście innych obligacji, trzyletni banknot TZ (rynkowy) jest nieco innym rodzajem obligacji skarbowych.

Różnią się podejściem do wczesnego wychodzenia z inwestycji. Obligacje trzyletnie mają charakter rynkowy, co oznacza, że ​​są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na BondSpot SA. Jeśli wypłacasz swoje środki przed terminem zapadalności, możesz je tam sprzedać. Papiery te nie są już sprzedawane na rynku pierwotnym – oferowane są jedynie obligacje wyemitowane przed majem 2012 roku. Na rachunek maklerski można również wpłacać trzyletnie obligacje TZ.

Obligacje czteroletnie COI

Czteroletni banknot skarbowy jest zabezpieczeniem przed rosnącą inflacją. Ich stawki uzależnione są od poziomu wskaźnika wzrostu cen, do którego doliczana jest dodatkowa marża stanowiąca realny zysk inwestora.

Mechanizm ten gwarantuje, że kapitał, który zamierzasz zainwestować w 4-letnią obligację, zyska na wartości nawet w przypadku nieoczekiwanego wzrostu inflacji, na przykład w wyniku gwałtownego wzrostu cen surowców.

Podobnie jak inne obligacje skarbowe, obligacje czteroletnie są całkowicie bezpieczną formą lokowania kapitału. Dzieje się tak dlatego, że skarb państwa gwarantuje terminowe wypłaty gotówki i należnych odsetek od swojego majątku.

Posiadacze obligacji czteroletnich otrzymują odsetki należne czterokrotnie – na koniec każdego rocznego okresu odsetkowego. Po czterech latach od daty zakupu Skarb Państwa wykupuje obligację od inwestora i płaci należne odsetki za ostatni okres odsetkowy.

Podobnie jak inne obligacje skarbowe, możesz przedłużyć okres swojej inwestycji, zamieniając je na nowo wyemitowane papiery wartościowe.

Nabywca ma prawo nabyć nowe obligacje po cenie zdyskontowanej w wysokości 100 zł od wartości nominalnej. Dodatkowo (w razie potrzeby) możesz wycofać środki zainwestowane w obligacje w terminie wskazanym w liście ofertowym. 

Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacja 10-letnia (EDO) charakteryzuje się najdłuższym okresem inwestycyjnym spośród wszystkich obligacji skarbowych oferowanych klientom detalicznym.

Ich właściciel otrzymuje pełną ochronę kapitału i odsetek oraz ulgę podatkową w przypadku zakupu obligacji EDO w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Podobnie jak wszystkie sektory gospodarki, na rynki finansowe mają wpływ cykle koniunkturalne. W dłuższej perspektywie inwestorzy giełdowi prędzej czy później doświadczą spadków i wahań wartości instrumentów finansowych.

 Nie ma takiego ryzyka w inwestowaniu w obligacje rządowe. Obligacja 10-letnia pomimo tak długiego okresu oszczędzania gwarantuje inwestorowi pełne bezpieczeństwo środków oraz gwarancję terminowej wypłaty zysków.

Oprocentowanie obligacji dziesięcioletniej ustalane jest corocznie, a jego wysokość zależy od poziomu inflacji. Dzięki temu oszczędności zgromadzone w obligacjach nie stracą na wartości nawet w przypadku wzrostu inflacji. 

Skąd popyt na obligacje?

Emitowane przez rządy obligacje są najbardziej popularnymi papierami wartościowymi. Fundusze inwestycyjne, banki i inne instytucje finansowe potrzebują dla zgromadzonych aktywów możliwie najbezpieczniejszej lokaty. Stąd znaczne zainteresowanie papierami dłużnymi emitowanymi przez rząd.

W Polsce obligacje państwowe emitowane przez Ministra Finansów zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji. Kapitał zainwestowany w obligacje skarbowe wraz z należnymi odsetkami ma gwarancję zwrotu przez skarb państwa.

W państwowe papiery wartościowe inwestują przede wszystkim instytucje finansowe, ale dostęp do bezpiecznych form funduszy inwestycyjnych mają również inwestorzy indywidualni

Na polskim rynku sprzedawane są obligacje krajowe emitowane przez Ministra Finansów.

Kolejną zaletą, która zwiększa bezpieczeństwo i zyski z obligacji jest to, że nie ma pośredników pobierających prowizje. Możesz inwestować bezpośrednio w obligacje skarbowe w PKO Banku Polskim i Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego

Zalety obligacji

Już wiesz gdzie i jak kupić obligacje skarbowe państwa. Abyś miał kompleksowy szereg informacji przygotowaliśmy dla Ciebie opis zalet tych instrumentów finansowych.

Obligacji nie da się zgubić

Obligacje skarbowe to jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania. Nie tylko dlatego, że spłata kapitału i odsetek była zabezpieczona majątkiem skarbu, ale także ze względu na sposób sprzedaży.

Inwestorzy nie otrzymują papierów wartościowych w formie fizycznej, niezależnie od tego, czy transakcja kupna obligacji dokonywana jest w jednym z punktów sprzedaży obligacji, przez Internet lub za pośrednictwem infolinii.

Operacja jest rejestrowana w rejestrze nabywców obligacji, a właściciel otrzymuje jedynie jej potwierdzenie. Jej utrata nie będzie miała żadnych negatywnych konsekwencji. Obligacja jest nadal przydzielona kupującemu, który może nią dysponować za pomocą swojego dowodu osobistego.

Również w przypadku utraty dowodu osobistego kaucja jest bezpieczna. Jeśli jednak tak się stanie, inwestorzy powinni jak najszybciej powiadomić dowolny punkt sprzedaży obligacji i zablokować zarejestrowane konto.

Po zablokowaniu żadna sprzedaż ani wypłata nie będzie możliwa, dopóki właściciel konta go nie odblokuje. Inwestorzy, którzy zgubili dowód osobisty, mogą również zgłosić brakujące dokumenty do bazy dokumentów zastrzeżonych dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego.

Polisa na wypadek inflacji

Rosnąca inflacja jest najczęstszym powodem obaw inwestorów o swój kapitał. Na rynku istnieją jednak instrumenty finansowe, które pozwalają całkowicie zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami.

Taką gwarancję bezpieczeństwa finansowego dają czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje Skarbu Państwa. Podobnie jak inne skarbowe papiery wartościowe są zabezpieczone aktywami państwowymi, a ich oprocentowanie uzależnione jest od poziomu inflacji.

Jeśli średnioroczny wskaźnik cen wzrośnie, wzrosną również oprocentowanie obligacji.

Gwarancją zysku inwestora jest dodatkowa marża, która wraz ze wskaźnikiem inflacji określa roczną stopę procentową.

Cechą charakterystyczną obligacji czteroletnich jest sposób wypłaty odsetek.

Ich posiadacze otrzymują zyski co roku od daty zakupu. Dlatego obligacje czteroletnie są najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy oczekują najwyższego poziomu bezpieczeństwa i chcą chronić swój kapitał, jednocześnie korzystając z niego w postaci corocznych wypłat odsetek.

 W przypadku obligacji dziesięcioletnich odsetki naliczane są corocznie do wartości kapitału zainwestowanego w obligację. W następnym roku od tej kwoty naliczane są odsetki i wypłacane w dniu wykupu obligacji.

Bezpieczny dostęp do obligacji z dowolnego miejsca

 Obligacje można kupować, sprzedawać lub wymieniać w dowolnym miejscu przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa.

Wszelkie operacje związane z kupnem lub sprzedażą detalicznych dłużnych papierów skarbowych można przeprowadzić w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji (PSO) zlokalizowanych w PKO Banku Polskim i jego oddziałach domów maklerskich.

Za granicą transakcje można przeprowadzać przez Internet lub przez linię telefoniczną. W tym celu konieczne jest aktywowanie dostępu do konta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możesz także przeprowadzać operacje na obligacjach za pośrednictwem kogoś, komu ufasz. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone w miejscu sprzedaży obligacji.

Jak odebrać zainwestowane pieniądze?

W miarę zbliżania się terminu zapadalności posiadacze obligacji skarbowych muszą zdecydować, czy odzyskać kapitał inwestycji i naliczone odsetki, czy też ponownie zainwestować w obligacje skarbowe.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na wypłatę środków, mogą to zrobić w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji prowadzonym przez Agencję Emisji Obligacji PKO Banku Polskiego, niezależnie od miejsca zakupu obligacji.

Najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem wypłaty kapitału zainwestowanego w obligacje jest wskazanie rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki. W ten sposób unikasz ryzyka związanego z wypłatą gotówki. Niewykorzystane środki nie są oprocentowane od dnia wykupu.

Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne dla posiadaczy obligacji czteroletnich, którzy co roku otrzymują zysk w postaci odsetek, oraz posiadaczy obligacji trzyletnich, którzy płacą odsetki co pół roku.

Inną możliwością wycofania pieniędzy zainwestowanych w obligacje jest wymiana obligacji na obligacje nowo wyemitowane dowolnego typu.

 W tym celu zlecenia nabycia obligacji nowej emisji należy składać przed terminem wykupu z zaznaczeniem, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków już zainwestowanych w obligacje skarbowe.

Inwestorom kupującym obligacje w drodze zamiany przysługuje w większości przypadków dyskonto w wysokości 0,10 zł za obligację.